View Portfolio

Phạm Thái Chung

thaichungpham


Interior design, furniture design, drawing illustration. 3D Max, Photoshop, Illustrator. Drop me a message: thaichungpham@gmail.com

Interior design, furniture design, drawing illustration. 3D Max, Photoshop, Illustrator. Drop me a message: thaichungpham@gmail.com.

Hanoi, Vietnam

Paperbag Hitler

Bài dự thi "Tắt đèn bật ý tưởng" 2015 - cuộc thi thiết kế ủng hộ bảo vệ môi trường. Chương trình do Redraw The Line Vietnam, BOOVironment, Go Green và 350 Vietnam thực hiện. Đề bài: thiết kế những hình tượng Character đại diện cho 3 lĩnh vực hoạt động vì môi trường là Tái chế, Trồng cây xanh, Giảm thiểu sử dụng năng lượng.

« Hitler Túi Giấy Nhân vật Hitler Túi Giấy: Lãnh đạo Ä‘á»™i quân túi eco xóa bỏ túi nilon, cắm cờ tái chế khắp thế giá»›i, giải cứu môi trường.

Cupid Mầm Non

Bài dự thi "Tắt đèn bật ý tưởng" 2015 - cuộc thi thiết kế ủng hộ bảo vệ môi trường. Chương trình do Redraw The Line Vietnam, BOOVironment, Go Green và 350 Vietnam thực hiện. Đề bài: thiết kế những hình tượng Character đại diện cho 3 lĩnh vực hoạt động vì môi trường là Tái chế, Trồng cây xanh, Giảm thiểu sử dụng năng lượng.

« Cupid Mầm Non Nhân vật Cupid Mầm Non: Yêu thiên nhiên, yêu màu xanh và mang cả tình yêu đó đến cho mọi người.